KOSGEB İşletme Geliştirme ve Destek Programı

kosgeb isletme gelistirme ve destek programi

Kendini geliştirmek isteyen işletmeler için Kosgeb tarafından sunulan desteklerden bir diğeri olan Kosgeb İşletme Geliştirme ve Destek Programıdır. Bu yazımda size konuya ilişkin detayları derledim.

KOSGEB İşletme Geliştirme ve Destek Programı Nedir?

Kosgeb İşletme Geliştirme ve Destek Programı, işletmelerin piyasadaki rakip firmalara karşı rekabette elini daha da güçlendirmek, işletmenin kurumsallaşması adına atılan adımlarda yardımcı olmak, işletme kapasitelerini arttırmak, mali ihtiyaçlarını karşılamak adına 9 kalem altında Kosgeb tarafından geri ödemesiz olarak işletmelere verilmektedir.

 Proje destek kapsamında Yurt içi Fuar, Yurt dışı İş Gezisi, Nitelikli Eleman İstihdamı, Tasarım, Sina-i Mülkiyet Hakları, Belgelendirme, Test ve Analiz, Enerji Verimli Motorların Değişimi ve Bağımsız Değerlendirme Desteği finansmanları sağlanmaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Proje desteğinden yararlanmak için işletmelerin öncelikle aranan kriter KOBİ sınıfında işletme olmalarıdır. Kobi sınıfında olan işletmeler, Kosgeb veri tabanına kayıt yaptırmalı ve www.edevlet.kosgeb.gov.tr adresinden veya www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden “E-HİZMETLER” sekmesi açılarak programa başvuru yapmalıdır.

Açılan sayfa üzerinde “TÜM HİZMETLERİ GÖSTER” butonu işaretlenerek, seçmemiz istenen destek ve hizmetler liste halinde karşımıza çıkar. Bir sonraki adımda karşımıza çıkacak liste içinden “İŞLETME GELİŞTİRME ve DESTEK PROGRAMI” seçilmelidir. Karşımıza çıkacak alt sekmelerde projeye ait başvuru ve ödeme talep formlarına ulaşabiliriz.

Talep edeceğimiz ödeme ve başvuru formunu seçtiğimizde karşımıza E-Devlet şifresi ile giriş yapmamızı isteyen bir sayfa çıkacaktır. Başvuru yapacak kişi kendi T.C. Kimlik Numarası ve E-Devlet Şifresini kullanarak arayüze giriş yapılır.

Başvuru formunun onaylanmasına müteakip, taahhütname onaylanır. Uygulama birimi tarafından yapılan başvurunun onaylanması durumunda, onay tarihinden itibaren 2 yıl boyunca finansman desteği sağlanır. Desteğin devam edilmesi talep edilip, uygun görüldüğü takdirde 1 seferliğine mahsus 2 yıl süre ile destek süresi uzatılma imkânı vardır.

 •       Projenin yürütme süreci ve karar merci KOSGEB dir.
 •       Tüm başvurular, istenilen belgelerin dijital ortama aktarma ile elektronik ortamlar üzerinden yapılmaktadır.
 •       KOSGEB, gerekli görüldüğü durumlarda ek belge ve bilgi isteme hakkına sahiptir.
 •       Hatalı işlem veya başvuru sonucu gereksiz ödeme durumu tespit edilmesi halinde, ödeme yapıldığından itibaren yasal faizi ile geri tahsil edilir.
 •       Yabancı dilde hazırlanan belgeler yeminli tercüman tarafından çevirisi istenebilir.
 •      

KOSGEB İşletme Geliştirme ve Destek Programı Destekleri Nelerdir?

Yurt İçi Fuar Desteği

Firmaların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Sicil Gazetesi ve Resmi İnternet Sitesi üzerinden tebliğ ettiği Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi doğrultusunda katılabileceği IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, İzmir Enternasyonal Fuarı ve Yurtiçi İhtisas ve Uluslararası İhtisas Fuarları kapsamında yapılacak etkinliklerin boş alan kirası, standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu harcamalarını kapsamaktadır. Bir fuar alanı için verilecek destek oranı, o fuar alanının toplam net stant alanının %50’sini geçmeyecek şekilde planlanır.

Proje desteği, katılımların hepsi için 50 metrekareyi geçmemek ve destek programı süresince en fazla 4 kez fuara katılabilme şartı ile,

 •       Harcamaların %60’ı finanse edilerek üst limit 50.000TL olarak,
 •       Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında metrekare başına 250 TL,
 •       Yurt içi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarında metrekare başına 150 TL,
 •       IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında metrekare başına 1.000TL,
 •       Savunma, Havacılık ve Uzay içerikli diğer fuarları için metrekare başına 500 TL destek verilir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, harcamaların %60’ının destekleneceği ve üst limit 30.000TL olarak sınırlandırılan uluslararası işbirliği konusunda kendilerine yeni işbirlikçiler temini amacı ile organize edilen yurt dışı gezilerin konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar girişleri ve toplantı organizasyon giderlerine finansman sağlaması hedeflenmektedir. Yurt dışı gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında Kobi Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlı 10’dan fazla işletmenin olması gerekmektedir. 

İşletmeler ile yapılacak olan görüşmelerin, Ticaret Bakanlığı tarafından tebliğ edilen Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde yer alması ya da Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği Prestijli Fuarlar Listesinde yer alması gerekmektedir. Belirtilen fuarlardan sadece 1 tanesinin organize edilmesi durumunda meslek kuruluşları toplantısı, sanayi bölgesi, teknopark, fabrika gezileri gibi geziler program kapsamına alınmalıdır.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Nitelikli Eleman Desteği, proje kapsamında yüksek öğretim kurumu mezunu, tam zamanlı çalışan yeni personel alımı için sağlanır. İşletme sahibi veya ortaklarının 1nci derece yakınlarının istihdam edilemeyeceği gibi gerekli görüldüğü durumlarda kriterleri sağlayan 4 kişiye kadar personel temin edilme imkânı vardır.

Nitelikli Eleman alımı için işletmede aranan kriter; son 6 ay içinde SGK’ ya en az 900 gün tahakkuk fişi bildirmiş olması gerekmektedir. Ancak; işletmemiz Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen Öncelikli Teknoloji Alanlarında ve Teknopark içinde faaliyet gösteren firmalar içindeyse SGK tahakkuku kriterinden muaf bırakılır. Proje kapsamında istihdam edilen personel giderleri 50.000 TL’ye kadar, %60 oranında desteklenir.

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği, Moda Tasarımcıları Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği’nden alacağımız destekleri ve İç Mimarlar Odası’na üye olan firma sahibi, çalışanı ve ortaklarından birinin olduğu Firmaların, Üniversitelerin, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi tarafından alacağımız ürün tasarımına yönelik hizmetleri kapsamaktadır. Tek bir destek alımının 2.000 TL olarak belirlendiği proje, %60 oranında, 50.000TL’ye kadar finanse edilir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Projenin amacı, Türk Patent ve Marka Kurumu kapsamında, faydalı model belgesi alımı, endüstriyel tasarım tescili belgesi alımı ve entegre devre topografyaları belgelerinin tescili için yaptığı giderler ile patente ve markaya vekil olan gidere destek olmaktadır.

Ayrıca TÜRK PATENT muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan; patent almak, faydalı model belgesi temin etmek, endüstriyel tasarım tescili belgesi temin etmek ve entegre devre topografyaları tescil belgesi temin etmek için yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderleri kapsamaktadır.

Proje üst sınır 30.000 TL olarak, %60 oranında desteklenmektedir. Temin edilmesi istenen belgelerin TÜRK PATENT tarafından sağlanması durumunda destek %100 oranına çıkmaktadır.

Belgelendirme Desteği

Proje; Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün desteği, sistem desteği, personel hizmeti desteği, laboratuvar akreditasyon belgeleri desteği, Helal Akreditasyon Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgelere ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgeleri kapsayan giderlere destek verir.

Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak hizmetler %100 oranında, alınacak diğer hizmetler %60 oranında desteklenir. Her iki destek için 30.000 TL ye kadar finansman sağlanır.

Test ve Analiz Desteği

Test ve Analiz Desteği; işletmelerin kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan sağladıkları numune, parça, ürün ve malzemelere ilişkin kontrol muayene, analiz, test ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlardan kontrol muayene, analiz, test konularında alacakları hizmet giderlerine destek sağlanır. Destek kapsamında harcamalar, 30.000TL’ye kadar, %60 oranında finanse edilir.  

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

TEVMOT; Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi projesidir ve 7 organize sanayi bölgesi kapsamında yapılacak projeler hedeflenmiştir. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği; Tevmot projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir. Destek içeriği olarak işletmelere 80.000TL’ye kadar, %60 oranında destek sağlanır.

Bağımsız Değerlendirme Desteği

İşletmelerin, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında Uygulama Esasları Tebliği çağrı planlarında belirtilen ve öncelikli ürün listesinde yer alan ürünlerin üretilmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına yaptıkları proje başvurularına ait bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek verilir. İşletmelere sağlanacak olan destek %60 oranında, 20.000TL ye kadar verilmektedir.

 

Diğer KOSGEB Destekleme projelerine ait bilgileri sayfamdan inceleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

Hoşça kalın…

 

 

Yorum Yaz