KOSGEB KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı

KOSGEB’in 2020 yaptığı yenilikler doğrultusunda adım adım, sektör sektör inceleyip, desteklediği Kobi projelerinden biri de KOBİGEL programıdır.

Kobi Gelişim Destek Programı Nedir?

KOBİGEL Destek Programının amacı; ülkemizin yerel ve uluslararası hedeflerini, Kobi’lerin, ekonomideki paylarının ve etki alanlarının arttırılarak, rekabetin yükseltilmesi ve bulundukları pazarda daha büyük paydaş olmaları amacıyla sundukları projenin desteklenmesi dir. Desteğin temelinde nitelikli proje bazında yarışma stratejisi yatmasından dolayı, Kobi sınıfındaki işletmeleri nitelikli proje hazırlamaya ve proje bazlı çalışmaya sevk eder.

Kobi Gelişim Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

Projeye başvuru yapabilmek için; işletmemizin öncelikle KOBİ sınıfında bir işletme olması gerekir. Kobi sınıfında olan işletmemizin, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olması, Kobi Bilgi Sistemi üzerine Beyannamesinin onaylanmış olması şartı aranmaktadır. İçeriğinde proje temalarının, başvuru şartlarının, çağrı takviminin yer aldığı Proje Takip çağrısını www.kosgeb.gov.tr adresinden takip etmeliyiz.

Açıklanan tema ve konuya ilişkin hazırlanan projeler çağrı takviminde belirtilen sürede ibraz edilir. Projenin sektörel içeriği, hangi bölgeyi kapsayacağı ve ölçeği proje çağrısı içerisinde yer alır. Proje desteği 8 ila 36 ay arasında sağlanmaktadır.

Proje kriterlerini sağlayan işletmelerin Kosgeb resmi internet sitesi üzerinden KOBİGEL Proje Başvuru Formunu son belirtilen son tarihe kadar istenilen ek belgeleri de sisteme yükleyerek online olarak doldurmalıdır.

 Proje Teklif Çağrıları, örnek Proje Başvuru Formu, Başvuru Kılavuzu ve diğer belgeler Kosgeb resmi internet sitesi üzerinde, Destekler sekmesinin İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri alt sekmesi açılır. KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı menüsündeki, Yürürlükte Olan Çağrılar bize yardımcı olacaktır.

Kobi Gelişim Destek Programı Destekleri Nelerdir?

Destek projesini 8 madde altında toplayan KOSGEB, maliyetin %60’ını olmak kaydı ile, geri ödemesiz 300.000 TL, geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL destek sağlama hedeflemektedir. Personel giderinin belirli imkanları sağlaması durumunda %100 oranında desteklenir. Proje başvurusunda işletme tarafından istenilip, kurulun da uygun görmesi durumunda proje tutarının %50’lik tutarı teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir. Geri ödemeli destek başvurularında tarafımızdan Teminat Mektubu veya Kredi Garanti Fonu Kefalet Mektubu istenmektedir.

Proje kapsamında;

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti,
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri,
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri,
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri,
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik,
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri,
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri,

Gider kalemleri finanse edilir. Desteklenecek proje giderleri, Proje Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından belirlenir.

Proje Değerlendirme Kurulu’nun desteklenecek giderler hakkında değerlendirme kriterleri;

 •       Uygulanabilirlik,
 •       Sürdürülebilirlik,
 •       İlgililik,
 •       Projedeki amaç, hedef, plan ve sonuç ilişkisi,
 •       Bütçe-Maliyet etkinliği ve risklerin öngörülmesi,
 •       Proje teklif çağrısına özel kriterlerdir.

.jpg

Yukarıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, projemiz öncelikle elektronik ortamda daha sonra başvuru sahibinin davet edileceği kurul toplanarak, toplantı yoluyla 2 aşamada değerlendirilir. Toplantıda başvuruya ilişkin sunum ve açıklamalar istenir. Daha sonra kurul tarafından başvurusu onaylanan projelere, kabul görülen gider kalemleri ve tutarları bildirilir. İşletmeler, bildirdikleri iş planına göre hakediş usulü hedeflerini gerçekleştirir.

Proje izleme 4 aylık periyotlarda, Kosgeb tarafından gerçekleştirilir ve rapor olarak sunulur. Sunulan izleme raporu içinde sunulan, talebi uygun görülen ödemeler için talep formu doldurulmalıdır. Akabinde onaylanan destek ödemelerimiz şirket sahibi ya da proje başvurusunda yetkili kişinin banka hesabına ödeme aktarılır.

Proje tamamlandıktan sonra işletme yetkilisinden sonuç raporu değerlendirmesi sunulması istenmektedir. Proje bitimine müteakip ilk 12 ay için herhangi bir geri ödeme talep edilmez. 12 ay dolduktan sonra tutara hiçbir faiz oranı yansıtılmadan, 4 ayda 1 taksit olmak üzere 6 eşit taksite bölünerek toplam 24 ay sonunda ödememizi bitirmiş olmamız istenmektedir.

Kosgeb çağrı Merkezine ulaşmak için 444 1 567 numaralı KOSGEB Müşteri Hizmetleri Hattını arayabilirsiniz.

Diğer KOSGEB Destekleme projelerine ait bilgileri sayfamdan inceleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

Hoşça kalın…

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz