KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Kosgeb, ulusal pazarda oluşan açığın kapatılması ve işletmelerin üretimde etkin rol üstlenen kritik ürünler için Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı ile ortak bir adım atarak 1.500.000 TL geri ödemesiz, 3.500.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 5.000.000TL destek vereceği bir destek projesi hayata geçirmiştir.

Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

Kosgeb Strateji Ürün Destek Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi projesi kapsamında orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerin ve bu sektörlerin ürettiği katma değeri yüksek, sektörün gelişmesinde kritik önemi olan ürünlerin gelişim ve üretim arttırma amacı ile KOBİ sınıfındaki işletmelerin ürettiği yatırım projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programına Nasıl Başvurulur?

 • Öncelikle işletmemizin KOBİ sınıfında işletme olması gerekmektedir. Kobi; çalışan sayısının 250 kişiden az ve yıllık bilanço toplamının 125.000.000 TL’ den az olan firmaların bulunduğu genel grubun ismidir.
 • Ön başvuru yapmadan önce hamle.gov.tr adresinden gerekli şartların incelenip, istenilen kriterlerin sağlanması durumunda ön başvuru yapılmalıdır.
 • Program kapsamında öncelikli ürün listesinde üretilmesi hedeflenen ürünler desteklenir.
 • Başvuru sırasında bizden GTİP kodu adında, üreteceğimiz ürünün karşılığı olan bir kod girmemiz istenmektedir. GTİP Kodu; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun kısaltılmasıdır. 12 haneden oluşan bu koda Türk Gümrük Tarife Cetvelinden ulaşılabiliriz.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi programı kapsamında yer alan ürünleri üretmek için ön başvuruda bulunmak ve bakanlık portal tarafından kesin başvuru yapmak üzere KOSGEB’e yönlendirilmiş olması,
 • KBS (Kobi Bilgi Sistemi)’ de kayıtlı olması, işletmesinin aktif olması ve Kobi Bilgi Beyannamesinin güncel olması,
 • İşletmenin, başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir. Çok ortaklı şirketlerde tüm ortakların tüzel kişi olması ve ortalık oluşumunun en az 1 yıl önce kurulmuş olması,
 • Yerleşik Sermaye Statüsünde yer alması gerekmektedir.
 • Yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak için iş birliği yapan kamu kurum veya kuruluşu ya da ulusal mali verilere sahip orta, büyük ölçekli işletmeler ile iş birliği yaparak başvuru yapılmalıdır.

 

kosgeb stratejik urun destek programi

Ön başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelen işletmeler, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda KOSGEB’e yönlendirilir. İşletmeler başvuru takibini Kobi Bilgi Sistemi üzerinden yaparlar. Başvurusu olumlu sonuçlanan projeler, komite değerlendirmesine sunum için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir.

Komitenin destekleme kararının çıkmasının ardından, proje 4 aylık periyotlar halinde incelenir ve işletme tarafından talep edilen destek ödemelerine finansman sağlanır. Kesin başvuru hakkı kazanan işletmeler, portal üzerinden KOSGEB’e sevk edilmesine müteakip Kosgeb Veri Tabanına kayıt olmalı ve güncel Kobi Bilgi Beyannamesi vermelidir.

Başvuru formu KBS üzerinden, istenilen belgelerin dijital ortamda oluşturulmuş dosyaları ile birlikte eklenerek doldurulur. Bakanlığın belirlemiş olduğu bakanlık çağrı planındaki son tarihe kadar başvurunun onaylanması gerekmektedir. Sunulan başvuru projesi incelenir. Proje reddedilme ya da tekrar düzenlenmesi konusunda talep edilmesi söz konusu olabilir. Kabul edilen projeler Komite değerlendirmesine sunulmak üzere Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına gönderilir. Komite tarafından alınan karar işletmeye ve uygulamayı yapacak olan birime tebliğ edilir.

Başvuru kabul edilen projeler;

 • Projenin değerlendirilmesi için, proje tamamlanmasından itibaren 3 yıl boyunca, yılda 1 kere olmak üzere izleme yapılır.
 • Kosgeb tarafından sağlanacak destek kalemleri, süresi ve miktarları komite değerlendirmesi sonucunda belirlenir.
 • Ar-ge çalışmaları olmayan projeler kararın alındığı tarihten itibaren, Ar-ge çalışmaları olan projeler ise Ar-ge sürecinin başarıyla tamamlandığı tarih proje başlama tarihi olarak kabul edilir.
 • Proje, Kosgeb tarafından 8 ay ile 36 ay arası desteklenmektedir.

Proje Kapsamında Desteklenen Kalemler;

Desteklenen kalemler içerisinde Personel Desteği hariç diğer kalemler %60 oranında desteklenir. Desteklenecek olan %60’lık kısmın %30’u geri ödemesiz, %70’lik kısmı geri ödemeli olarak desteklenir.

 • Makine, Teçhizat Desteği; Satın alınması talep edilen Makine, Teçhizatın Yerli Üretim Sertifikası bulunması dahilinde geri ödemesiz destek %15 daha eklenerek %45’e çıkarılır. Makine, Teçhizat alımında proje başvuru tarihinde en fazla 3 yıl önce üretilmiş, 2nci el makine alımı uygundur. 2nci el makinenin ithal edildiği tarihte sıfır olarak ithal edilmesi şartı da aranana kriterler arasındadır.
 • Personel Desteği; Destek kapsamında giderlerin %100’ü geri ödemesiz karşılanacak olsa da bilmemiz gereken detay; toplam geri ödemesiz destek üst limitinin %30 unu geçmemelidir. Desteklenme kararından en fazla 4 ay önce işe alınmış personel için destek kapsamında başvuru yapılabiliriz.

Kosgeb; sağlayacağı desteği o yılki asgari ücrete Asgari geçim indirimi ücretini dahil edip 30 güne bölerek gün bazında hesaplayarak mezuniyet durumuna göre katsayılar üzerinden vermektedir.

Lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek öğrenci ve ön lisans mezunlarına x1,25

Lisans mezunlarına x1,5

Yüksek lisans mezunlarına x1,75

Doktora mezunlarına x2 asgari ücret ödemesi olarak üst limit olarak belirlemiştir.

 

 • Yazılım Desteği; İlk talep tarihinde yazılımın desteği %30 olarak belirlenir. Proje tamamlandıktan sonra görevlendirilen kişiler tarafından yazılımın kontrol edilip açık kaynaklı yazılım olduğunun onaylanması ile destek %15 daha eklenir.
 • Referans Numune Desteği; makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5’ini geçmemesi kaydı ile, üretilecek olan ürünün standartlarının belirlenmesine ilişkin numune alımı ve muadil kıyaslaması için geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak sağlanır.
 • Hizmet Alımı Desteği; geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak Eğitim ve Danışmanlık Giderleri, Tasarım Giderleri, Test, Analiz ve Kalibrasyon Giderleri, Bilgi Transferi Giderleri kalemlerini kapsamaktadır.

 

Girişimcilerin bu denli desteklendiği projelerde bize düşen sadece yaratıcı olmak ve fikir üretmektir. Diğer destek projeleri için yazılarımı inceleyebilir. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Hoşça kalın…

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz