KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

Yurtdışına açılarak ihracat kapasitesini artırmayı hedefleyen işletmelerin yararlanabileceği KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Na ait bilgileri yazımda sizin için derledim.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Nedir?

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı; uluslararası hedeflerin gölgesinde, Kobi’lerin uluslararası pazara paylarının geliştirilmesine ve ihracat kapasitesinin büyütülmesi için planlanmıştır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Proje başvurusu yapabilmemiz için işletmemizin KOBİ sınıfında yer alan bir işletme olması ve Kobi Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Son yıl içerisinde bilanço esasına göre defter tutmuş olması şartı aranmaktadır. İşletmemiz imalat sektörü veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet göstermiyor ise son mali yıl içerisinde ihracat yapmış olması gerekmektedir. Başvuru tarihinden itibaren Yurt İçi Marka Tescil Belgesi edinilmesi şartı istenilen evraklar arasındadır.

Proje başvurusu sırasında desteklenen sektörlere ulaşmak için Kosgeb Resmi İnternet Sitesi sayfasını ziyaret edebiliriz. Uygun Nace Kodunu bulduktan sonra başvurular E-Devlet üzerinden yapılır. Başvurular uygulama birimleri tarafından kontrol edilmektedir. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra başvurunuz kurul tarafından incelenir.

Değerlendirmenin sonucu tarafımıza Kobi Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Talebin reddedilmesi durumunda haksız red talebi olduğunu düşünen işletmeler 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Kabul görmesi durumunda Taahhütname onaylanarak destek programı başlamış olur. Kurul tarafından onay görmüş ödeme taleplerimizi Kobi Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Kurul tarafından ödemesi onaylanan destekler işletme banka hesabına aktarılır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Destekleri Nelerdir?

Proje 8 ay ile 24 ay arasında desteklenmek üzere, 210.000TL geri ödemesiz, 90.000 TL geri ödemeli olarak toplam 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Personel gideri haricindeki giderler %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli olarak destek sağlanacaktır.

Personel gideri kaleminden faydalanmak için; işletmede son 4 ay içinde işe alınmamış ya da proje başlangıcından itibaren 30 gün içinde işe alınmış ve tam zamanlı çalışacak en fazla 2 personel için sağlanır. Gerekli görüldüğü durumlarda yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Destek alınacak personele ait SGK kaydının proje boyunca yapılması gerekmektedir.

Geri ödemeli destek kullanılmadan önce, kullanılacak destek tutarı kadar teminat istenmektedir. Personel gideri için verilmesi hedeflenen destek, Kurulun belirlediği toplam destek tutarının %30’unu aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir.

Geri ödemeli desteklerin ödemeleri, proje bitimine müteakip 12 ay boyunca herhangi bir ödeme talep edilmeden, ilk 12 ayı takip eden her 4 ayda 1 taksit olacak şekilde 6 taksitte ödenir. Tutarlara herhangi bir faiz uygulanmaz.

Başvurusu sırasında açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağının belirtilmesi ve proje sonlandığındaki tespit ile uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azalır.

Bir defaya mahsus olmak üzere, işletmenin, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde kategori birincisi olması durumunda; 3 yıl içerisinde başvuru yaparak, personel gideri harici geri ödemesiz destek için ödenen geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir.

Satın alınan donanım ve yazılımın sahipliği, işletme tüzel kişiliğine aittir. Proje başlangıç tarihinden 3 yıl boyunca başka şahıs, kurum/kuruluşlara devredilemez ya da kiralanamaz. 

  •       Personel gideri desteği,

Kosgeb; sağlayacağı desteği o yılki asgari ücrete Asgari geçim indirimi ücretini dahil edip 30 güne bölerek gün bazında hesaplayarak mezuniyet durumuna göre katsayılar üzerinden toplam üst limit 90.000TL olarak vermektedir.

Lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek öğrenci ve ön lisans mezunlarına x1,25,

Lisans mezunlarına x1,5,

Yüksek lisans mezunlarına x1,75,

Doktora mezunlarına x2 asgari ücret ödemesi olarak üst limit olarak belirlemiştir. 

  •       Yazılım ve donanım giderleri desteği,

Yazılım giderleri; en fazla 50.000 TL olmak üzere, lisans ücreti, proje süresi ile sınırlandırılarak zaman sınırlı lisans kullanımı için ve bulut tabanlı yazılım lisanslar, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için sağlanır. Açık kaynak kodlu yazılımlar hariç, ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.

Donanım giderleri; sunucu, bilgisayar, ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için üst limit 50.000 TL olarak finanse edilmektedir.

  •       Tanıtım giderleri desteği,

Uluslararası pazarlarda işletmenin tanıtımı için, Dijital reklam ve tanıtım giderlerine, Yurt dışı kaynaklı reklam giderlerine, İşletmeyi tanıtımını yapan ve sadece yabancı dilde hazırlanan katalog giderlerine, Ticaret Bakanlığının onayladığı e-ticaret siteleri üyelik giderlerine, Havayolu şirketlerinin yayınladığı dergilerdeki reklam giderleri desteklenir. Her bir gidere ait destek en fazla 20.000.- TL, toplam üst limiti 100.000 TL dir.

  •       Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği,

Yurt dışı fuar katılımı ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak olan, Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesi nezdinde yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir. İşletmelerin stant kurulumu, yer kirası, depolama, nakliye, giderleri ve fuarda görev alacak en fazla 2 tanıtım personelinin fuar tarihinden 3 gün önce ve fuar bitiminden 3 gün sonraya kadar olan konaklama ve ekonomi sınıftaki ulaşım giderlerini kapsar.  Fuarda işletme adına görev alacak kişinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekmektedir. Desteğin toplam üst limiti 150.000 TL dir.

  •       Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği,

Üst limit 100.000 TL ile sınırlandırılan destek; analiz hizmeti, test  ve belge alımı gibi giderler için sağlanır. İşletmeler, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderleri gider kapsamında gösterebilirler. Proje kapsamında işletmelerin dosya inceleme, başvuru, danışmanlık, tetkik, eğitim, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000 TL’ye kadar destek verilir.

  •       Hizmet alımı giderleri desteği,

o   Eğitim ve danışmanlık giderleri,

o   Tasarım giderleri,

o   Yurtdışı marka tescil giderleri,

o   İhracata konu ürünün veya ürün numunesinin nakliye giderleri,

o   Diğer hizmet alımları giderleri

kosgeb yurtdisi pazar destek programiEğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000 TL destek verilir ve desteğin toplam üst limiti 100.000 TL dir.

İşletmelerin proje kapsamında ihracata amaçlı alacakları danışmanlık ve eğitim giderleri, ürün ve ambalaj tasarım giderleri, Türk Patent ve Marka Kurumu muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgesi için başvuru yapılan ödemelere ilişkin giderleri, ürünün numunesini kargo ile yurt dışındaki alıcıya gönderilmelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.

 

Kosgeb çağrı Merkezine ulaşmak için 444 1 567 numaralı KOSGEB Müşteri Hizmetleri Hattını arayabilirsiniz. 

Diğer KOSGEB Destekleme projelerine ait bilgileri sayfamdan inceleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. 

Hoşça kalın…

 

 

Yorumlar

  1. Avatar Gürbüz koşum Mayıs 10, 2021
    • Mustafa Eser Mustafa Eser Mayıs 10, 2021

Yorum Yaz