KOSGEB Girişimcilik Desteği

kosgeb girisimcilik destegiSevgili okurlarım…

Yeni adıyla sunulan Kosgeb girişimciliği geliştirme programı girişimci kişilere verdiği desteği, ismi, mevzuatı, destek bedelleri tamamen güncellenerek adeta baştan yaratılmıştır. Bu konudaki kirlilik seviyesine gelen bilgi kalabalığı araştırdıkça kafamızı karıştırmaktadır. Birçok kişiye umut ışığı olan projeye ait filtrelenmiş bilgileri yazımda sizin için derledim.

KOSGEB Yeni Girişimci Programı Nedir?

Kosgeb 2020 yılında yeniden tasarladığı projesi ile işletmelerin tabiri caizse toprağa kök saldığı dönemlerde can suyu olmayı, ulusal olarak sektörel açıdan oluşan açığı kapatmayı hedeflemektedir. Yeni Girişimci Programı 2 alt kategoride toplanmaktadır.

  •       Geleneksel Girişimci Programı
  •       İleri Girişimci Programı

Geleneksel Girişimci Programının temel amacı; işletmelerin ilk kurulduğu yıllarda giderlerine ortak olmak, işçi ödenek desteği sağlayarak ek istihdam oluşturmasında yardımcı olmak, demirbaş alımlarında öz sermayeye katkıda bulunmaktır. Genellikle hizmet sektörü ağırlıklı projeler geleneksel girişimci olarak sınıflandırılmaktadır.  

İleri Girişimci Programı ise; işletmesini teknolojiyi kullanarak yenilikçi bir statüye kavuşturacak, daha fazla istihdam sağlayacak, ihracat yaparak uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir marka olmayı hedefleyen işletmeler için tasarlanmıştır. İleri girişimci programı üretim sektöründeki faaliyetleri desteklemektedir.

Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Programlar içlerinde 2 kategori olarak karşımıza çıkmış olsa da, başvuru sürecinde izlememiz gereken yol aynıdır. Her şeyden önce bilinmesi gereken prosedür; kurmak tasarladığımız iş projesinin sektör olarak Kosgeb tarafından destekleniyor olması ve işletme kurmadan önce Kosgeb Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almamış olmamız gerekmektedir. İşletme kurulduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Kosgeb tarafından desteklenen sektörlere ait bilgileri KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLER linkinden bulabilirsiniz. Yeni Girişimci Desteği neredeyse her sektöre hitap etmektedir ancak yine de kontrol etmenizde fayda var. Belirttiğim linkte yapacağımız sektörü bulduktan sonra NACE KODU ile belirtilen 6 haneli rakam projemizin desteklenme konusundaki gidişatı belirleyecektir. Nace Kodu; Avrupa Birliği’nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması anlamına gelen ve iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınırlarını belirleyen sistem tarafından oluşturulmuş bir koddur.

Bulduğumuz Nace Koduna göre Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci eğitimini tamamlamamız gerektiği ortaya çıkacaktır. Başvurular E-devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. 13 gün olarak başlanılıp, 72 saate indirgenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 2020 yılında atılan adımla elektronik ortama taşınmıştır ve belirli bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Günün dilediğiniz saati online eğitim alabilirsiniz. Daha önceden almış olduğunuz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikası sahip olmanız durumunda 31.12.2020 tarihine kadar başka bir eğitime katılmadan başvuru yapabilirsiniz.

Eğitimin içinde Girişimcilik Nedir?, Nasıl yapılır?, İş planı nedir?, İş planlaması nasıl yapılır? gibi temel konular yer almaktadır. Eğitim sertifikamızı aldıktan sonra işletmemizin kurulması adımı atılması gerekmektedir. Sertifikanızın onaylanmasından sonra 1 yıl içinde dilediğimiz zaman destek başvurusu yapabilmekteyiz.  Kurulan işletmenin Mali, Sicil ve Oda kayıtları oluşturulmuş, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde limited veya anonim şirketi yani KOBİ olması zorunluluğu vardır.

Oda kaydı, resmi sicil gazete örneği, faaliyet belgesi gibi eklerin dijital ortamda sisteme yüklenmesi ve kobi olarak kurulan işletmemizi E-Kobi Sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Kaydımızın tamamlanmasının ardından artık Girişimciliği Geliştirme Desteği Başvurumuzu yapabiliriz. Karşımıza Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci olarak 2 seçenek çıkacaktır. Hangi seçeneğine başvuracağımız Nace Kodumuzu belirlediğimiz sayfada yer almaktadır. Bizim için doğru olan seçeneği bulup başvurumuzu tamamlayabiliriz.

Bizden istenen İşletme sahibi ve ortak bilgilerini sisteme kaydettikten sonra ihtiyaç duyduğumuz destekler ve pdf formatında hazırladığımız iş modelini sisteme yükledikten sonra başvurumuzu tamamlamış oluruz. Geleneksel Girişimcilik Desteği Projelerinde onay süreci bulunduğunuz bölgedeki Kosgeb Hizmet Müdürlüğü tarafından yürütülür. İleri Girişimcilik Desteği projelerinde ise bölgemizdeki Kosgeb Hizmet Müdürlüğü hakkımızda bir ön inceleme yaparak kurul oluşturur. Kurulun değerlendirmesi sonucunda ekipman finansman destekleri dahil her şey incelenir, olumlu görülmesi halinde tüm onaylar verilir.

Kurul, almak istediğimiz desteklerin (ekipman, danışmanlık) gerekliliğini ve sunduğumuz fiyatın piyasa şartlarındaki gerçekliğini araştırarak karar verir. Faaliyet konusunda işletmenin pazardaki payı, süreklilik arz edebilme oranı, büyüme ihtimali, kar edebilme oranı değerlendirilir. Başvurularımızın onaylanması durumunda taahhütnamemizi onaylayarak destek ödeneği taleplerinde bulunabiliriz. Talepte bulunduğumuz ödenekte bizden ilgili kişi bilgileri, firmamızın İBAN numarası istenmektedir.

Yüklediğimiz bilgiler bir uzman onayından geçtikten sonra talepte bulunduğumuz destek finansmanı hesabımıza aktarılır. Önemli bir bilgilendirme; Başvuru yapan kişinin çok ortaklı işletmelerdeki hissesinin en az %50 olması, işletmeyi münferiden temsile yetkili olması, geriye dönük 3 yıl içinde herhangi bir işletmesinin olmaması, yada herhangi bir kurum kuruluşta %30 dan fazla ortaklığının bulunmaması ve başka bir işletmede SGK kaydının olmaması gerekmektedir.

Geleneksel Girişimci Programı Destekleri Nelerdir?

  •       Geleneksel Girişimcilik ya da İleri Girişimcilik programından hangisine başvuru yaparsak, yapalım kuruluş desteği hakkı kazanırız. Şahıs işletmeleri 5.000TL kuruluş desteği hakkı kazanırken, sermaye işletmeleri (limitet ya da anonim şirketi) 10.000TL kuruluş desteği hakkı kazanmaktadır.
  •       Destek programının başladığı andan itibaren 1 nci yıl ve 2 nci yıl olarak performans desteği sağlanır. Performans desteği tamamen istihdam ile alakalıdır yani; işletmenin kurulduktan sonra 1 yıl içinde ödediği SGK gün sayısı ile orantılıdır. İlk yıl için geçerli olmak üzere toplam 1 yıl içinde ödenen SGK gün sayısı 180 gün ile 540 gün arasında ise 5.000TL, 540 gün ile 1.080 gün arasında ise 10.000TL, 1.080 günün üzerinde ise 20.000 TL performans desteği verilmektedir. İşletme 2 nci yılına geldiğinde ise toplam SGK gün sayımız 360 gün ile 1.080 gün arasında ise 5.000TL, 1.080 gün ile 1.440 gün arasında ise 15.000TL, 1.440 günün üzerinde ise 20.000TL performans desteği ödemesi almaya hak kazanılmaktadır.
  •       30 yaş altı girişimciler, kadın girişimciler, gazi girişimciler ya da 1nci derece şehit yakını olan girişimciler yukarıdaki maddede sıraladığım performans desteklerine hedefleri tutturduğu takdirde, hangisi olursa olsun bu miktarlara +5.000TL performans desteği sağlanmaktadır.
  •       Gerekli duyulması halinde iş güvenliği ve tehlikeli madde gibi sertifikaların alımları için 5.000TL sertifika desteği sağlanmaktadır.

İleri Girişimci Programı Destekleri Nelerdir?

İleri girişimcilik teknoloji barındırması gerektiğinden geleneksel girişimci programından farklı olarak içinde makine, teçhizat ve yazılım ilave finansman desteği bulunmaktadır. Kendi içinde düşük teknoloji, orta düşük, orta yüksek, yüksek olmak üzere 4 kategoriden oluşur. İlgili kategori Desteklenen Sektörler sayfasında en sağ sütunda belirtilmiştir. Yukarıda belirtmiş olduğum Geleneksel Girişimci Programı desteklerinin yanı sıra İleri Girişimci Programında ihtiyaç duyulan ekipman için sağlanan ek destek paketleri şunlardır.

  •       Nace Koduna göre işletmenin yer aldığı teknoloji sınıfı düşük ve orta düşük teknoloji sınıfı ise 100.000TL’ye kadar, orta yüksek teknoloji sınıfında ise 200.000TL ye kadar, orta yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında ise 300.000TL ye kadar finansman desteği imkânı bulunmaktadır. Belirtmiş olduğum miktarlar maksimum tutarlar olarak belirlenmiş ve ihtiyaç duyduğumuz makine, teçhizat alımının KDV hariç tutarının %75’i kadar destek sağlanmaktadır. Yerli üretim sertifikasına sahip ürünlerde +%15’e kadar destek sağlanmaktadır. Alımlar için tek bir fatura altında olma zorunluluğu yoktur. Muhtelif faturalar altında bize verilen üst limite kadar alım yapma imkânımız vardır. Ekipman destek başvurularında fatura ve ödeme dekontu örneğinin dijital ortamda kaydedilmesi zorunludur.
  •       Orta yüksek ve ileri yüksek teknoloji sınıfına giren işletmeler gerekli duyulması hâlinde 10.000TL Danışmanlık Desteğinden faydalanabilir.

 

Kosgeb Destekleri ile ilgili diğer bilmek istediklerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

Hoşça kalın…

 

Yorum Yaz